Heavenly-Healing

 
Medlem av Det Norske Healerforbund

Bla i tjenestene våre

Reconnective healing


Jeg trenger ikke å vite hvorfor du ønsker en healing. 

Under healingen ligger du påkledd på en benk og slapper av. 

Jeg berører deg ikke, men beveger meg i energifeltet rundt deg. Selve healingen tar ca. 30-45 minutter. 

Etterpå snakker vi om hvordan du opplevde healingen og jeg besvarer spørsmål du eventuelt måtte ha.                

I do not need to know why you want a healing . During healing you lie clothed on a bench and relax.
 The healing takes about 30-45 minutes. 
Afterwards , we talk about how you experienced healing and I answer questions you might have.
 

Fjern healing


Hvordan fjern healing fungerer:

Av forskjeldige årsaker ønsker noen ganger klienten å bli healet hjemme, en såkalt fjernhealing.

Da har vi en prat på telefonen først.