Heavenly-Healing

 
Medlem av Det Norske Healerforbund

Her er nettsider som forteller mer om hva 
The Reconnection er: